Enjoy Sweden
Skapa konto

Å kyrka

Beskrivning

Å kyrka är belägen på en kulle i ett öppet åkerlandskap. Det är en nyklassicistisk kyrka med lanterninförsett torn och halvrund sakristia bakom koret. Ovanför altaret hänger ett medeltida krucifix. Vid norra väggen står en raritet från 1450-talet: en träskulptur föreställande Madonnan med Jesusbarnet.Dopfunten på korets södra sida är daterad till 1200-talet. Dopfatet av mässing är rikt ornerat och bär inskriptionen: Denna funt och skål är kiöpt till Å kiörka Ano 1721 D. 22. Nov. AF Karl Öve. Israel.

Vid Slätbakens strand, ett par kilometer söder om dagens kyrka, ligger socknens medeltida stenkyrka, delvis härstammande från 1200-talet. Den brandhärjades 1878 och är sedan dess en ruin.

Nuvarande kyrkan uppfördes 1844-46. Arkitekt var J.W. Gerss och byggmästare J. Jonsson. En del inventarier från gamla kyrkan fördes över till den nya, bl.a. dopfunten från 1200-talet och krucifixet från 1400-talet. Ett altarskåp från 1400-talet finns numera i Statens historiska museum.

Vid en restaurering 1939 ersattes altartavlan, Golgata med Jerusalem, med det medeltida krucifixet. Vart altarmålningen tog vägen är okänt.

På kyrkogården finns tre runstenar som hittades i den gamla kyrkan efter branden.

CreativeCommon:
wikipedia.se
Kontaktuppgifter
Adress
Östra Husby
Information
Församling
Västra Vikbolandets församling
Stift
Linköpings
Region
Kommun
Norrköpings kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*