Enjoy Sweden
Skapa konto

Antamåla rör

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Enligt sägnen stördes en jättegumma från Blekinge av kyrkklockorna i Vissefjärda. Hon gick för att förstöra kyrkan och klockorna och fyllde sitt förkläde med stora stenblock att kasta.
Men förklädet brast och hon tappade alla stenarna mitt i skogen där de ligger än idag.
Många är också skrönorna om troll och vättar som bor i stenhögen och om människor som försvunnit inne i dess inre.

Antamåla rör är en åsliknande ansamling av stora stenblock. Hur stensamlingen uppkommit vet man ännu idag inte säkert.
Stenblockens runda form tyder emellertid på att de transporterats i rinnande vatten. ”De stora blocken har sannolikt transporterats av en isälv med mycket stor vattenföring. Blocken kan ha ansamlats i samband med att isälven brutit igenom en tillfällig dämning i isen eller genom att block från isälvens bottenbädd rasat ned” (Gert Knutsson 1962 & 1974).

Åsens längd är cirka 150 meter, dess bredd cirka 50 meter och dess högsta höjd cirka elva meter. Södra delen av åsen är, frånsett vissa lavar, helt fri från vegetation. Blocken är vanligen av granit och har en medeldiameter på ungefär en meter och en maxdiameter på tre meter. I norr finns en del finare material. Den delen är bevuxen med såväl barr- som lövträd.

Denna kolossala hög med stenblock är unik, det finns bara 3 platser i världen som har något liknande. Skyddat som naturminne sedan 1973

Copyright:
Enjoy Sweden
Kontaktuppgifter
Adress
Eremitemåla
Information
Vägbeskrivning
Antamåla rör ligger cirka fem kilometer sydväst om Vissefjärda vid länsgränsen mot Blekinge strax söder om Eremitemåla. En skylt som hänvisar till naturminnet finns uppsatt i korsningen mellan väg 120 och vägen till Eremitemåla.
Region
Kommun
Emmaboda kommun
Kategori
Övriga Sevärdheter
Media från användare

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*