Enjoy Sweden
Skapa konto

Biblioteksruinen, Hovdala

Fotograf: Per Johansson
Beskrivning

Den så kallade biblioteksruinen hör till de mest fantasieggande inslagen i miljön kring Hovdala slott. Själva ”biblioteket”, dess tänkta slutliga utformning, de omfattande stengärdena kring den –  inget är klart och bestämt när det gäller det egentliga syftet. Man skulle till och med kunna kalla den mysteriet på Hovdala. Det enda som egentligen är känt med säkerhet, är att dess upphovsman var Michael Ehrenborg (1726-1795), son till Caspar och Elisabeth Euphrosyne, som dock plötsligt avled innan anläggningarna fullbordades.

Efter 24 års tjänstgöring i Holland, Pommern, Hessen och som major vid Kronobergs regemente återvände Michael Ehrenborg 1772 till Hovdala. Under sin levnad skaffade han sig ett ansenligt bibliotek som till största delen fortfarande finns kvar på Hovdala. Platsen för den nuvarande biblioteksruinen antas ha varit avsedd som ett ”eremitage” där Michael skulle kunna dra sig undan i avskildhet. Den åttkantiga byggnaden påbörjades 1795. Samtidigt anlades ett genomtänkt system av stengärdsgårdar, vilkas slutliga utformning och syfte, liksom själva ”bibliotekets”, inte är känd. Att det rörde sig om någon form av park-/trädgårdsanläggning verkar sannolikt, men förklarar i sig inte tanken bakom geometrin i det hela.

Michael Ehrenborg dog emellertid som nämnts innan projektet kunnat fullbordas. I linje med hans religionsfilosofiska övertygelse finns det anledning att förmoda en avsiktlig symbolisk-religiös eller mystik innebörd.

Copyright:
EnjoySweden
Kontaktuppgifter
Adress
Hovdala
Hemsida
www.hassleholm.se/hovdala
Information
Region
Kommun
Hässleholms kommun
Kategori
Övriga Sevärdheter
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*