Enjoy Sweden
Skapa konto

Gällersta kyrka

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

I den nuvarande kyrkobyggnaden ingår delar av en liten tornlös kärnkyrka från tidigt 1100-tal av samma typ som den ursprungliga kyrkan i grannförsamlingen Almby. I början av 1200-talet tillfogades ett högt och smalt torn av s.k. Närketyp med rundbågiga ljudöppningar i klockvåningen. Tornet fick en hög spetsig spira 1697 som p.g.a. rötskador i hjärtstocken avkortades betydligt vid en reparation 1903. 1760 utvidgades kyrkan med en korsarm i norr. De medeltida valven revs och ersattes med gipsade trätunnvalv och fönstren utvidgades till nuvarande storlek. Omfattande renoveringar har utförts 1891, då ny bänkinredning tillkom, 1959 (arkitekt Karl Martin Westerberg, då bl.a. orgeln flyttades till södra läktaren och 1987-88, då all inredning ommålades och nya belysningsarmaturer tillkom.

CreativeCommon:
wikipedia.se
Kontaktuppgifter
Adress
Gällersta
Information
Församling
Gällersta-Norrbyås församling
Stift
Strängnäs stift
Region
Kommun
Örebro kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*