Enjoy Sweden
Skapa konto

Gävle högskola

Fotograf: Gävle högskola
Beskrivning

Högskolan i Gävle har 12 000 studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.
Forskningsprofil
Högskolans övergripande forskningsprofil är hållbar livsmiljö och arbetsliv. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad (med inriktning mot hållbar byggd miljö) samt Belastningsskador (med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador).

Högskolan i Gävle har även ansökt om att få bedriva egen forskarutbildning inom tekniskt och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Distansutbildning
Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har Högskolan i Gävle anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer. Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och är därför oberoende av vilken ort du finns. Det stora utbudet av distanskurser gör att studenterna kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Campus
Campus på Kungsbäck i Gävle erbjuder en härlig studiemiljö med alla utbildningar samlade på ett ställe. Ett kunskapens kvarter bara några minuter från centrum.

Högskolan i Gävle ligger naturskönt med Gavleån och Boulognerskogen som närmaste grannar. De varsamt ombyggda regementskasernerna har skapat ett samlat campus där det är nära mellan studenter, lärare och forskare.

Högskolan i Gävle är en högskola med regional förankring och ett kontaktnät över hela världen.

Copyright:
Gävle kommun
Kontaktuppgifter
Adress
801 76 Gävle
Hemsida
www.hig.se
Information
Region
Kommun
Gävle kommun
Kategori
Övrigt
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*