Enjoy Sweden
Skapa konto

Gripsholms slott

Beskrivning

Gripsholm byggdes som borg av drotsen Bo Jonsson (Grip) på 1370-talet. Han förvärvade då ett antal gårdar i Kärnbo socken, bl.a. Näsby och Finsta, som bildade ett gods, där han omgående byggde en borg, i strategisk och politisk närhet till Stockholm. Till slottet byggdes också ett jungfru Mariakapell vilkas besökare 10 mars 1485 fick avlatsbrev, utfärdat i Rom.
Efter Bo Jonssons död såldes egendomen 1404 till drottning Margareta, och förblev kronogods till 1472. Åren 1423-1446 stod emellertid Gripsholms slott i pant hos greven Hans af Ewersten och Nougarten. Fogden under den tiden hette Hartvig Flögh ”en tyrann i Södermanland”, enligt en samtida källa (se nedan). När slottet i samband med Engelbrektsfejden 1434 omringades av en sörmländsk bondehär stod borgen i lågor. Fogden hade anlagt branden och flytt med sina dyrbarheter i båt. Träbyggnaderna som brunnit ner ersattes snart av nya.
Sten Sture den äldre bytte till sig Gripsholm 1472, och han omnämner i brev också ett ”torn”, sannolikt ett kärntorn. Han donerade det tjugo år senare, 1498, till kartusianklostret som grundats där fem år tidigare.
Av den ursprungliga medeltida borgen återstår bara gråstensfasaden till kronköket, som ligger inom förborgen, samt vissa källarutrymmen.

CreativeCommon:
wikipedia.se
Kontaktuppgifter
Adress
Gripsholms Slott
647 31 Mariefred
Telefon
http://enjoysweden.se/object/glimmingehus/
Information
Vägbeskrivning
Gripsholms slott ligger vid Mälaren i staden Mariefred, cirka sju mil från Stockholm
Övrigt
Gripsholms slott hyser Statens porträttsamling med över 4000 verk, där besökaren kan följa porträttkonstens förändringar från 1500-talet och fram till nutid. Nationalmuseum ansvarar sedan 1860-talet för porträttsamlingen. Strax framför vindbryggan, på den s.k. Rännarbanan, står några runstenar, med berättelser om det berömda Ingvarståget.
Region
Kommun
Strängnäs kommun
Kategori
Slott & Herresäten
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*