Enjoy Sweden
Skapa konto

Gullhögarna

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Området har tjänat som gravfält för befolkningen i en närbelägen gård under yngre järnåldern 500 – 1050 e.Kr.
Gravfältet är beläget på en moränås, nära Drättingesjön på gränsen mellan Dädesjö och Drevs socknar. Det omfattar totalt 17 högar. De flesta högarna är mellan 7 och 15 meter i diameter, förutom ett par större högar som är 24 respektive 19 meter breda. Flera av högarna är skadade genom odling eller skattgrävning i äldre tid. En mindre hög undersöktes i slutet av 1800-talet. Fynden utgjordes av brända ben, bitar av ett lerkärl samt järnfragment.
Intill ligger en domarring som består av nio liggande stenar i en cirkel, samt en möjlig rest av en domarring vilken utgörs av tre stenar i en krets.

Copyright:
Länsstyrelsen Kronoberg
Kontaktuppgifter
Adress
Dädesjö
Information
Region
Kommun
Växjö kommun
Kategori
Gravfält, Högar & Domarringar
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*