Enjoy Sweden
Skapa konto

Hagestad naturreservat

Kontaktuppgifter
Adress
Löderup
Information
Grundat
1960, utvidgning och ändring av föreskrifter 1993
Storlek
320 ha
Vägbeskrivning
Från kustvägen mellan Kåseberga och Sandhammaren finns flera avtagsvägar till Hagestad Huvudinfarten ligger strax öster om Backåkra-Löderups vandrarhem. I västra delen av Hagestads reservatet finns en campingplats. Vill man nå denna svänger man av mot Löderups strandbad och tar sen av österut längs Fritidsvägen. I Hagestad finns flera vandringsleder. Skåneleden passerar reservatet.
Övrigt
Målet med reservatet skall vara att bevara de naturvetenskapliga och kulturella värdena innefattande vegetationstyper – särskilt dynområdena och ekskogarna – geomorfologi och markhistoria, samt att tillgodose möjligheterna för allmänheten att uppleva områdets natur och utnyttja det för rekreation och friluftsliv. Av särskild betydelse är att låta Hagestad bestå som ett aktivt kustmorfologiskt område, där de naturliga processerna tillåts styra dynområdets utveckling. Dock skall erosionsskador till följd av markslitage kunna åtgärdas. Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Region
Kommun
Simrishamns kommun
Kategori
Friluftsområden & Naturreservat
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*