Enjoy Sweden
Skapa konto

Häringe slott

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Slottet byggdes kring år 1654, men det finns historiska lämningar från 900-talet i den så kallade Sotes borg, nu en ruin på en klippa nere vid Landfjärden. Det första skriftliga dokument där Häringe står omnämnt är daterat 1278, då kung Magnus Ladulås skänkte jord på Muskö mittemot Häringe till biskopsstolen iSträngnäs. År 1495 överlät biskop Konrad Rogge Häringe via byte till Sten Sture den äldre och efter hans död 1503 tillföll godset Sten Sture den yngre. 1502 brändes Sotes borg som nu hette Sten Stures hus av danske kung Hans och hans knektar som hade vägen förbi. I början av 1500-talet fanns här ett skeppsvarv vid Sotholmen i den allra innersta delen av Landfjärden. Vid Häringe fanns också 1566 ett hospital för sjukt sjöfolk och i en backe vid Häringe kapell anlades en begravningsplats för de döda.

Efter Sten Sture ärvdes Häringe av hans hustrus brorsson Åke Jöransson (Tott), sedan till dennes dotter Kristian Åkesdotter. 1534 var den sätesgård för hennes första man Peder Larsson (Hård av Häringe) och 1541-1553 för henns andra man Johan Pedersson (Bååt).

År 1553 gjorde Gustav Vasa anspråk på Häringe som arvegods efter sin farmor, som var syster till Sten Sture. Johan Pedersson tvingas flytta till Fitunaistället. Ett ägobyte skedde åter 1625 när Gustav II Adolf överlät sitt ärvda släktgods till sin fältmarskalk och anförvant Gustaf Horn. Vid övertagandet stod en uttjänt, äldre träbyggnad på den höjd där han senare lät uppföra det nuvarande slottet. När detta uppfördes 1651-1657 användes den sydvästra flygeln som tillfällig bostad. Sjöflygeln som den nu kallas var en del av det äldre, föregående huset. Gustaf Horns hustru befann sig på Häringe redan 1630 och födde där sonen Axel, som dock avled redan året därpå. Hustrun Kristina Oxenstierna lämnade Häringe våren 1631 och avseglade med sina två barn från Älvsnabben tillWolgast för att följa sin make i fält. Efter Gustaf Horns död 1657 ärvdes slottet av deras dotter Agneta.

Vid reduktionen 1681 lade Kronan beslag på Häringe, men återtogs efter processer av Agnetas son Gustaf Cruus tillsammans med Claes Fleming och Fabian Wrede. Häringe ärvdes av Agneta Horns dotterdotter Agneta Wrede 1696, av hennes dotter Hedvig Catharina Lillie 1730 och därefter av Carl Julius De la Gardie1745. Hans vidlyftiga leverne gjorde att han kom på obestånd och blev tvungen att pantsätta Häringe till Rikets ständers bank. Egendomen inköptes 1769 av generalmajor Fabian Löwen och blev fideikommiss för den löwenska släkten och varade så fram tills den 1929 försåldes av August Trolle-Löwen till Torsten Kreuger. Han lät uppföra en ny trädgårdsanläggning och en swimmingpool som troligen var Sveriges första.

Efter Kreugerkraschen inköptes Häringe slott 1934 av industrimannen Axel Wenner-Gren och hans hustru Marguerite Wenner-Gren. De gav slottet ungefär den konstnärliga inredning och utformning det har än idag. Under Wenner-Grens tid vistades många berömda gäster på Häringe slott som Greta Garbo, Danny Kaye,Josephine Baker, Karl Gerhard och Zarah Leander. Axel Wenner-Gren och hans fru Marguerite är begravda under en minnessten nära den främre, östra flygeln. Efter Axel Wenner-Grens död sålde förvaltaren Birger Strid ut allt lösöre och Häringe övertogs av Stockholm stad, så när delikatessföretagaren och kräftimportören Olle Hartwig därefter köpte slottet var det praktiskt taget tomt.

Under åren 1979-1986 tillhörde Häringe Securitas ägare Sven Philip-Sörensen, men återköptes sistnämnda år av bröderna Stig och Olle Hartwig. Genom att studera gamla bilder från Wenner-Grens tid lyckades familjen Hartwig köpa tillbaka en hel del möbler, konst och gobelänger. Hartwig övertog den hotell- och konferensrörelse som Sven Philip-Sörensen byggt upp och den fortsätter nu att drivas av familjen Ljungberg, som är Häringe slotts ägare sen 1999.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
137 91 Västerhaninge
Hemsida
www.haringeslott.se
Information
Region
Kommun
Haninge kommun
Kategori
Slott & Herresäten
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*