Enjoy Sweden
Skapa konto

Ismantorps borg

Beskrivning

Fornborgen Ismantorp på Öland förbryllar forskarna. Den avviker från de andra borgarna på ön, bland annat genom sina många portar och den täta bebyggelsen. Ismantorp ligger i dag omgiven av våtmarker i Mittlandskogen och är såväl en arkeologisk gåta som ett omtyckt utflyktsmål.

Ismantorps borg beskrevs första gången i ett verk från år 1634. Den har också uppmärksammats av Carl von Linné och flera andra resenärer och antikvarier. Sedan 1800-talet har forskarna sökt svaret på borgens datering, användning och historia. Den utmärker sig särskilt genom sina välbevarade murar, sitt ovanliga läge där mitten av borgen ligger på en förhöjning. Ismantorps borg har 88 synliga husgrunder och nio portar. Praktiskt taget allt utrymme innanför ringmuren har upptagits av bebyggelse. Här finns spåren av ett vimmel av större och mindre hus längs det nätverk av gator och gränder som förbinder borgområdets alla delar med portarna i befästningsmuren. Planlösningen påminner om ett medeltida stadssamhälle och här finns även ett torg i centrum av borgens bebyggelse.

Teorierna om Ismantorps användning går isär. Befästningsverken talar för en skyddsfunktion men samtidigt utgör det stora antalet portar en försvarsteknisk svaghet. Ismantorp har jämförts med de stora slaviska borgarna som både fungerat som skydd och som helgedomar. Annan forskning betraktar borgen som en del av det övriga beståndet av borgar på Öland. Ismantorp skulle enligt denna teori ingå i en form av landsförsvar med en enad organisation.

Under sommaren 2000 utfördes mindre arkeologiska undersökningar i själva borgen. Ett antal tidstypiska föremål hittades, bland annat en pilspets och ett dräktspänne av järn. Så här långt framgår det av fynden att borgen använts mellan 300-500 år e.Kr.

Copyright:
Riksantikvarieämbetet
Kontaktuppgifter
Adress
Ismantorp
Information
Vägbeskrivning
Ismantorps borg ligger mitt på Öland på vägen mellan Rälla och Långlöt. Från väg 136 kör man mot Himmelsberga friluftsmuseum och följer sedan skyltarna mot Långslöt och Ismantorp. Från parkeringen i Ismantorp är det endast några hundra meter till borgen.
Region
Kommun
Borgholms kommun
Kategori
Fornborgar
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*