Enjoy Sweden
Skapa konto

Karl XI stenar

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

I Ö Sallerup utanför Hörby finns en unik parkanläggning från 1600-talets senare del. Den anlades av prästen Jöns Henriksson under försvenskningen av Skåne. Anläggningen är närmare 5 hektar stor och omgärdas av en stenmur. Innanför muren finns fyra kvarter, vilka skiljs åt av gångvägar och kanaler.
I ett av kvarteren finns en hyllning utförd i kolossalformat till den svenske kungen Karl XI.
Där står att läsa: CAROLVS XI MONARCHA SVECIÆ. Bokstäverna består av stenar i dubbla rader och de är 8-9 m stora.
I ett annat kvarter finns 24 stensättningar placerade i två cirklar kring en något större i mitten.. Den yttre cirkelns diameter är närmare 90 m. Stensättningarna är placerade så att väderstrecken i stort sett stämmer. Enligt uppgift har dessa uppkallats efter namnkunniga hjältar. En muntlig tradition vill göra gällande att det är danska hjältar men detta är inte dokumenterat.

I de andra kvarteren fanns bl.a. dammar av olika storlek. Dessa fick växa igen men är numera delvis rensade. De har använts för fiskodling, förmodligen karp. Eftersom parken tidvis betas av får gäller hundförbud.

Parken sköts av markägaren tillsammans med föreningen Jöns Henrikssons Minne. I Östra Sallerups kulturhus intill finns en utställning om prästen, parken och Sallerups skvadron.

Copyright:
Kontaktuppgifter
Adress
Östra Sallerup
E-post
lennwe@hotmail.com
Hemsida
www.KarlXIstenar.se
Mobilnummer
0706-722 598
Telefon
0415-612 45
Information
Övrigt
Kontaktperson: Lennart Wennerholm
Region
Kommun
Hörby kommun
Kategori
Övriga Sevärdheter, Övrigt fornlämningar
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*