Enjoy Sweden
Skapa konto

Karums Alvar

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Reservatet innefattar markerna till två av byns tre gårdar. Odlingslandskapet är ålderdomligt och småskaligt med en blandning av små åkrar, alvarmarker, slåtterängar  och lövskogar.

Ett av syftena med reservatet är att så långt det är möjligt återskapa odlingslandskapet från slutet av 1800-talet. Då odlade man i så kallat tresäde. Det innebära att man odlar råg år ett och korn år två och sedan lät man åkern ligga i träda år tre. Sedan mitten av 1990-talet brukas markerna återigen på gammalt sätt men med moderna maskiner.
Tack vare det äldre brukningssättet och hanteringen av utsädet har en rad ovanliga åkerogräs blivit synliga igen på åkrarna bland annat råglosta, klätt, åkerranunkel och sommarklynne. På åkrarna odlas äldre grödor som gotlandsråg, ölandshavre och östgötakorn. Dessa grödor används som utsäde i andra delar av Sverige.

Reservatets slåtterängar uppvisar arter som  ängsskära, klasefibbla, rosettjungfrulin och krutbrännare. Flera slåttergynnade arter har börjat vandra ut i gammal åkermark.
År 2006 startade restaureringen av Betskogsängen. Ängens träd och buskar avverkades och stubbarna frästes bort så att ängen återigen kan slås med knivslåtterbalk. Arbetet med att restaurera ängarna i reservatet fortsätter metodiskt och idag är fler gamla ängsmarker framröjda och brukade igen.
Stora delar av reservatet består av betade alvar och hagmarker. I dessa områden pågår ett omfattande restaureringsarbete.

På Karms Alvar ligger även ett känt gravfält från äldre järnåldern och består av omkring 70 fornlämningar, däribland 55 runda stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, en skeppssättningoch tio resta stenar.

Copyright:
Länsstyrelsen Kalmar län
Kontaktuppgifter
Adress
Karum
Information
Förvaltare
Länsstyrelsen Kalmar län
Storlek
315,7 hektar
Vägbeskrivning
Sväng österut från väg 136 i Rälla, mot Högsrum. Håll mot Gärdslösa (vänster) där vägen delar sig. Efter cirka 1 km dyker Noaks Ark upp på vänster sida. Här finns parkering som ger möjlighet att besöka gravfältet men även alvarmarkerna som ligger söder om landsvägen. Efter ytterligare 1 km svänger man vänster mot byn – skylt Karum. Parkering finns på höger sida innan byn, följ skyltningen.
Region
Kommun
Borgholms kommun
Kategori
Friluftsområden & Naturreservat
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*