Enjoy Sweden
Skapa konto

Långarör

Fotograf: Wikimedia Commons
Beskrivning

Det s.k. Långarör röse är beläget på krönet av en moränrygg. Röset är ca 60 meter långt och 15 meter brett och innehåller flera hällkistor. Förmodligen har man vid varje gravsättning byggt på röset ytterligare i längdriktning och troligen har röset tidigare sträckt sig ytterligare tio meter mot norr och åtta meter längre mot söder. Vanligtvis är hällkiströsen cirkelrunda och Långarör utmärker sig därför inte bara genom sin storlek utan även genom sin form.

Copyright:
Länsstyrelsen Kronoberg
Kontaktuppgifter
Adress
Långarörsvägen
Växjö
Information
Region
Kommun
Växjö kommun
Kategori
Övrigt fornlämningar
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*