Enjoy Sweden
Skapa konto

Obelisken i Stockholm

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Obelisken är ritad av Jean-Louis Desprez. Den restes/uppfördes av major mecanicus Jonas Lidströmer (1755-1808) under åren 1798-1800. För denna insats blev han adlad, samtidigt som hans medarbetare Ingemar Ehrenberg mottog medaljen Illis Quorum.

Kung Gustav III ville visa sin tacksamhet för borgerskapets vakthållning under ryska kriget 1788 – 1790 genom att uppföra en obelisk av svenska bergarter, förädlade av svenska händer enligt en kunglig proposition 1792. Obelisken byggdes till en början bakomKoppartälten i Hagaparken som en fullskalemodell och blev sedan flyttad till en klippa vid Frescati. Beställaren var Gustav III:s gode vän, Gustaf Mauritz Armfelt, som uppförde sin nya villa på östra sidan av Brunnsviken. Det blev en obelisk i trä men överdelen har numera ruttnat bort, bara fundamentet av gråstenfinns kvar.

Obelisken på Slottsbacken är uppbyggd av ett flertal separata block med släthuggna, svagt avkonande sidor. Det översta blocket har en pyramidion med sidor med cirka 60º:s lutning. Det är värt att notera att på obelisken finns Gustav IV Adolfs namn, vilket inte står att läsa på något annat offentligt minnesmärke i Stockholm. När Gustav Adolf var avsatt utplånade man nämligen överallt hans namn där det fanns på offentliga platser, men på obelisken lämnades det orört.

Efter kungens död inlöste Gustav IV Adolf faderns löfte, dock först sex år senare då man lade grunden för minnesvården. Den 3 oktober 1800 avtäckte han obelisken och överlämnade den till borgerskapet. Den bär en inskription på latin och svenska.

CreativeCommon:
wikipedia.se
Kontaktuppgifter
Adress
Stockholm
Information
Region
Kommun
Stockholms stad
Kategori
Monument & Minnesmärken
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*