Enjoy Sweden
Skapa konto

Österfärnebo kyrka

Fotograf: Wikimedia common
Beskrivning

Kyrkan i Österfärnebo uppfördes åren 1819 – 1822 efter ritningar av Gustaf af Sillén. Den ersatte då en medeltida salkyrka från 1200-talet, som låg strax nordväst. På eller i anslutning till kyrkogården finns ettgravkor och ett sockenmagasin. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, en vidbyggd sakristia i öster och ett torn i väster. Huvudingången finns vid västra sidan och går via tornets bottenvåning. Ingångar finns också mitt på långhusets nord- och sydsidor. Kyrkans exteriör är väl bibehållen och typisk för tidens strama klassicism. De vitputsade murarna genombryts av stora, rundbågiga fönsteröppningar med omfattningar i avvikande färgsättning. Långhusets gesims kan även följas runt tornkroppen. Långhuset har ett brutet, valmat yttertak. Kyrktornet kröns av en flack huv med lanternin. 1894 byggdes kyrkans takfall delvis om.

Det vida kyrkorummet har putsade innerväggar, avfärgade i gult samt ett brädslaget, vitmålat tunnvalv. Under 1800-talets andra hälft förändrades kyrkans inre dekoration och fasta inredning märkbart. Det sena1800-talets bidrag till kyrkorummet, dämpades emellertid vid en restaurering 1953 – 1954.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Österfärnebo
Information
Region
Kommun
Sandvikens kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*