Enjoy Sweden
Skapa konto

Rone kyrka

Fotograf: Åke Johansson
Beskrivning

Kyrkan, från 1300-talet, är belägen i slättbygd vid kusten på sydöstra Gotland. Sedan medeltiden har kyrkan kallats Lang Jaku efter sitt skyddshelgon Jakob och det höga kyrktornet, ett riktmärke för sjöfarare.

Några bevarade reliefer och sockelstenar vittnar om en tidigare romansk stenkyrka. Den befintliga putsade kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus, kyrktorn i väster och smalare rakt avslutat kor med sakristia på nordsidan. Byggnadsmaterialet är tuktad kalksten med inslag av sandsten och granit (kyrkan belägen på gränsen mellan kalkstens- och sandstensområdet), detaljer av fint huggen sten. Långhus, kor med sakristia samt tornets nedre del är uppförda i ett sammanhang omkring 1300. Vid 1300-talets mitt påbyggdes tornet till sin nuvarande höjd under ledning avstenmästaren ”Egypticus”. Exteriören domineras av det nämnda kyrktornet med gallerier i tre väderstreck; det har spetsbågiga, kolonettförsedda ljudgluggar i två våningar och spetsiga gavelrösten som avkapas av den åttkantigatornspiran. Kyrkans fönsteröppningar är ursprungliga; långhuset har smala spetsbågefönster, koret ett rundfönster i söder samt trekopplat östfönster. Av de fyra medeltida portalerna utmärker sig de två perspektiv-portalerna i söder (kor och långhus) med sina fint huggna kapitälband (långhusportalen är delvis förnyad 1915 och 1955). Långhus och kor täcks av sadeltak, sakristian har pulpettak. Invändigt täcks långhuset av fyra kryssvalv uppburna av en slank mittkolonn med ornerat kapitäl, kraftiga gördelbågar av huggen kalksten. Spetsbågig torn- respektive triumfbåge leder till ringkammare och kor. Valvmålningarna är från omkring 1300, medan långhusets väggmålningar är utförda av ”Passionsmästaren” vid 1400-talets mitt. Glasmålningar från 1200-talets mitt finns bevarade i koret. Kyrkan har en ovanligt rik efterreformatorisk inredning. Kyrkan restaurerades 1954–1955 efter förslag av arkitekt Eiler Græbe.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Rone
Gotland
Information
Församling
Alva, Hemse och Rone föresmling
Stift
Visby stift
Region
Kommun
Gotlands kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*