Enjoy Sweden
Skapa konto

Rönnerum-Abbentorp Naturreservat

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Rönnerum är beläget i Mittlandskogen och är bildat för att skydda de sammanhängande lövskogarna och fornlämningsmiljön. Det finns vandringsleder som knyter samman Odens flisor med Ismanstorps fornborg och Rönnerums fornborg.

Största delen av reservatet är lövskog. Skogen är blandad men domineras av ädellövträd. Delar av skogen är avenbokskog som till sin storlek saknar motsvarighet på Öland och i hela Sverige. I avenbokskogen är stenknäcken en vanlig fågel. Förutom stenknäckarnas ”tickanden” är fågelsången kompakt från den rika grönskan under vår och försommar.

Växter som blåsippa, gulsippa, ormbär, skogsnycklar, tvåblad, murgröna, underviol, skugglosta och lundelm är vanliga. Delar av skogen har ett stort inslag av gamla, grova träd och död ved. I dessa delar finns flera utrotningshotade lavar och svampar. Det är inte minst bland marksvamparna som Rönnerum – Abbantorps största naturvärden återfinns.

I skogen ligger även insprängt en del mindre åkrar, torrängar, fuktängar och rikkärr vilket bidrar till variationen och förhöjer naturvärdet. Så till exempel finns gott om den ovanliga väddnätfjärilen. Det finns även orkidéer såsom honungsblomster, flugblomster och kärrknipprot.

Copyright:
Länsstyrelsen Kalmar län
Kontaktuppgifter
Adress
Rönnerum
Information
Förvaltare
Länsstyrelsen Kalmar län
Storlek
Cirka 200 hektar
Vägbeskrivning
Cirka 2 km SO Högsrums kyrkaVägbeskrivning: Området kan nås från allmänna vägen Högsrum-Ismantorp (parkeringsplats finns vid Odens flisor) samt via en mindre enskild väg från Rönnerums by, där det också finns parkeringsplats.
Region
Kommun
Borgholms kommun
Kategori
Friluftsområden & Naturreservat
Media från användare

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*