Enjoy Sweden
Skapa konto

Roslags-Kulla Kyrka

Roslags-Kulla Kyrka
Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Kyrkan uppfördes under åren 1705–1706 av timmer i en korsplan med centraltorn över korsmitten.

Roslags-Kulla kyrka är uppförd på platsen för ett tidigare kapell som troligen uppfördes under 1600-talets första hälft av den dåvarande ägaren till Östanå slott, Peder Erlandsson Bååt[1]. Kapellet revs år vid 1700-talets början. Nuvarande Roslags-Kulla kyrka uppfördes på bekostnad av greve Fabian Wrede, ägare till Östanå, som kombinerad slotts- och sockenkyrka.

På kyrkogårdens södra sida intill bogårdsmuren står en klockstapel. Den uppfördes 1752 – 1753 av byggmästare Gabriel Biström. Stapeln kläddes in och tjärades 1761.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Roslags-Kulla
Information
Församling
Ljusterö-Kulla församling
Stift
Stockholms stift
Region
Kommun
Österåkers kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*