Enjoy Sweden
Skapa konto

S:t Nicolai kyrka, Nyköping

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Den ursprungliga kyrkan tycks vara en liten korsformad gråstenskyrka från mitten av 1200-talet. Delar av denna återfinns i norra och södra yttermurarna samt i det västliga pelarparet. En av de äldsta uppgifterna om kyrkan härstammar från 1300-talet. En kraftig eldsvåda drabbade kyrkan på 1390-talet. Möjligen har detta ett samband med vitaliebrödernas aktion mot Nyköping. På 1400-talet fick kyrkan sitt torn. Liksom i flera andra städer på ömse sidor om Östersjön byggdes det stora tornet i väster under Engelbrektsfejdens dagar. Till 1500-talet hör kyrkans rymliga sakristia. Åren 1665 och 1719 drabbades kyrkan av bränder.

Under 1920-talet genomgick kyrkan en genomgripande reparation. Professor Erik Lundberg gjorde byggnadshistoriska iakttagelser, och Sigurd Curman och arkitekten Erik Fant omgestaltade 1923-25 interiören med hänsyn till undersökningen.

Altartavlan har tillkommit efter den så kallade ryssbranden 1719. Georg Engelhard Schröder står som konstnär och det är en gåva från drottning Ulrika Eleonora. Altarskåpet i sengotisk stil är från omkring 1500.

Barockpredikstolen är skuren 1748 av bildhuggaren Niklas Österbom från Norrköping. Förlagan skall vara predikstolen i Storkyrkan i Stockholm. I predikstolens solsymbol finns det heliga gudsnamnet JHWH (tetragrammaton) med hebreiska bokstäver. Stockholmsorgelbyggaren Johan Nicolas Cahmans byggde orgeln1733 på en läktare rest under det höga 1600-talsvalvet längst i väster. Den ersattes 1873 med ett nytt verk av Åkerman & Lund, men fasaden bevarades. Vid restaureringen 1925 flyttades orgeln ner i norra sidoskeppet och utökades. 1973 fick kyrkan en ny stor kororgel, byggd av Marcussen & Sön i Åbenrå. Sedan pipverket tagits bort 1999 står den förnämliga Cahmanfasaden kvar i kyrkan som en kuliss framför förråd av olika slag.

Dopfunten är tillverkad på 1200-talet i Gotland. Den påträffades som trädgårdsdekoration vid Åsby gård iStigtomta. År 1925 placerades den i Santk Nicolai kyrkan.

Överallt i kyrkan återfinns gravhällar på golvet. Där ligger bland andra Joakim Danckwardts gravvård. På väggarna hänger begravningsvapen för släkterna von Berchner, de Besche och Falzburg. Öster om altaret återfinns en sarkofag i Kolmårdsmarmor som gömmer stoftet efter riksrådet Fredrik Ulrik Sparre († 1777) och hans hustru Juliana Brita Sjöblad.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Nyköping
Information
Församling
Nyköpings Sankt Nicolai församling
Stift
Strängnäs
Region
Kommun
Nyköpings kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*