Enjoy Sweden
Skapa konto

Svärdsjö kyrka

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Kyrkan är enligt en tradition som nedteckandes på 1600-talet uppförd 1213, men det råder viss osäkerhet om huruvida den första kyrkan verkligen låg på den nuvarande kyrkplatsen. Under 1300-talet uppfördes en stenkyrka, som stod färdig 1405, och vars storlek motsvarar den nuvarande kyrkans två östligaste travéer. Valven slogs dock först under 1400-talets senare hälft, och försedda med takmålningar från slutet av 1400-talet. Kyrkan utvidgades i flera omgångar under 1600- och 1700-talen. Dess nuvarande form och torn fick kyrkan 1873. Den senaste förändringen skedde år 2000 då värmesystemet byggdes om från direktverkade el till vattenburen sjövärme.

  • Orgel fanns i kyrkan redan 1623, men när den anskaffades är oklart.
  • Kororgeln kommer från den eldhärjade missionskyrkan i Falun och renoverades från brandskadorna.
  • Dopfunten är från 1200-talet och används än i dag.
CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Svärdsjö
Information
Församling
Svärdsjö församling
Stift
Västerås
Region
Kommun
Falu kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*