Enjoy Sweden
Skapa konto

Teleborgs naturreservat

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Stigarna i Teleborgs naturreservat tar dig genom ett omväxlande odlingslandskap med öppna fält och artrika hagmarker. Från fågeltornen har man fin utsikt över Skirviken, där både trana och brun kärrhök häckar.

Teleborgs naturreservat är beläget i stadsdelen Teleborgs östra delar kring vattentornet och sluttningarna mot bebyggelsen i norr och Skirviken i sjön Trummen i öster. Från flera platser har man en vid utsikt ner mot Växjö. I närheten av reservatet fanns en gång Telestads by, vars bytomt nu är borta och uppodlad. Efterleden -stad i namnet pekar bakåt mot järn- eller bronsålder. Reservatets marker har alltså varit odlade under mycket lång tid.

I den kuperade terrängen finns öppna fält, blomrika hagmarker, lövridåer och barrskog. Längst ner vid Skirviken ligger ett våtmarksområde som är fågelskyddsområde. Där finns två fågeltorn. I anslutning till Knutsgård, vars karaktär från omkring 1850 i stort är bevarad, finns parkeringsplats, information, vindskydd m.m. Gården utgör centrum för pedagogiskt och praktiskt arbete i skolans miljö- och kulturundervisning.

Betesmarkerna i Teleborg är rester av slåtterängar där man förr skördade hö. I hagmarkerna växer bland annat gullviva, ängsvädd och slåttergubbe. Hagmarkerna är också rika på grova lövträd (främst ek), samt vildaplar och hassel. På de grova träden växer sällsynta lavar och mossor, t.ex. puderfläck och fällmossa. I våtmarken runt Skirviken häckar bland annat trana, storpsov och brun kärrhök.

Copyright:
Länsstyrelsen Kronoberg
Kontaktuppgifter
Adress
Teleborg
Växjö
Information
Förvaltare
Växjö Kommun
Grundat
1990
Storlek
83 ha
Region
Kommun
Växjö kommun
Kategori
Friluftsområden & Naturreservat
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*