Enjoy Sweden
Skapa konto

Torsångs kapell

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Frånsett vapenhuset är kyrkan från 1300-talet. Det är uppförd i gråsten med tegelornamentik och stjärnvalv.Dopfunten är från 1200-talet medan predikstolen tillkom 1624. Över det crusebjörnska gravkoret (”finnkuren”) spänner ett så kallat gubbvalv med dekorativa mansfigurer. Torsångs kyrka påminner mycket om den något äldre Trönö kyrka i Hälsingland och de kan vara byggda av samma byggnadslag från Finland som under denna tid reste runt och byggde kyrkor.

Utanför kyrkan står en klockstapel från 1576. Kyrkogården omges av en stenmur som, förutom en estetisk och tomtmarksvisande funktion, även har till uppgift att skydda mot översvämning, när vattenståndet i Runn är högt. På muren finns högvattenmärken inritade.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Torsång
Information
Församling
Torsångs församling
Stift
Västerås
Region
Kommun
Borlänge kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*