Enjoy Sweden
Skapa konto

Väsby Kyrka

Fotograf: Albin Ponnert
Beskrivning

Väsby kyrka är från 1100-talet. Socknens namn skrevs redan 1305 Waesby. Väsby församling var till en början troligen en annexförsamling till Brunnby församling men blev självständig församling under medeltiden.

Kyrkan har stjärnvalv och kalkmålningar från 1500-talet. Dessa målningar har senare täckts av vit kalkning och delar finns nog ännu under den vita kalken. Altaret och predikstolen i barock samt en del andra inventarier är från 1600-talet.

I södra korsarmen hänger en minnestavla av mässing med latinsk inskrift över Tycho Brahes son Claudius. ”Åt minnet Här hvilar fridfullt i sin lilla kista Claudius, Som i lifvet ej hade ro på hela Jordens krets. En gång lät honom naturen framträda på Jorden och Tillstadde honom att vara där ofvan. Blott sex dagar måtte han i späd ålder fri från Jordisk besmittelse, utan hämmande tyngd (boja) Gå till Himlen, hvarest han nu istället för knappt Tillmätta dagar är delaktig i evighetens tidsrymder Och jublar i besittning af en ostörd frid. Dog i herans tid år 1577 d. 7 januari född den 2dre i samma månad då vi födas börjar vi dö. Då vi dö, födas vi. Åt sin lille älskade son Claudius, Som han ej sett, Reste Tycho Brahe denna sten till minnet av hans Bråda hädanfärd till evigheten.”

I vapenhuset finns en gravsten över ”Anders Ulfeld til Taagelijche, som döde i Herren 1564, med sin K hustrue Margrete Gage, hvilchen i Herren hendödde Anno 1577 d. 7 Octob.”

Kyrkans nuvarande spira byggdes under kyrkoherde Ovenius tid, 1703-1706. Före 1706 hade Väsby kyrka två spiror, varav en satt över koret. Hösten 1706, då den nya spiran på kyrkotornet var klar, tog man ner den gamla spiran över koret.

Fönstermålningarna av den berömde kullakonstnären Ralph Bergholtz.

CreativeCommon:
wikipedia
Kontaktuppgifter
Adress
Höganäs
Telefon
042-360650
Information
Församling
Väsby
Stift
Lund
Region
Kommun
Höganäs kommun
Kategori
Kyrkor
Media från användare
Karta

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*