Arkitektur i Sverige

Sverige kan inte sägas ha någon enhetlig arkitektur vad avser bostadsbebyggelse. Så som är fallet i många andra länder har varje region sin egen historia, sitt klimat, sin natur och därmed även sin egen arkitektur. En bostad som konstruerades i början av 1900-talet i Kiruna har arkitektoniskt inte mycket gemensamt med ett hus uppfört under samma tid på den skånska slätten. Mångfald är något som alltid har präglat Sverige och dess historia, så även inom arkitekturen.

Stockholms takåsar

Stockholm har en mycket varierad arkitektur, vilket har sin grund i ständiga influenser från utlandet. Varje tidsepok har satt sin prägel på staden och dess arkitektur. Något som generellt fångar besökarnas intresse och beundran är Stockholms takåsar, vilka inte har någon direkt motsvarighet i andra delar av Sverige. Både fastighetsägarna och de kommunala myndigheterna har insett takåsarnas arkitektoniska betydelse och tillsammans arbetar man hårt för att de klassiska takåsarna ska fortsätta vara en oundgänglig del av Stockholms silhuett.

Äger du en fastighet i centrala Stockholm och ska renovera taket, är det därför viktigt att du anlitar en lokal takläggare med både kompetens och erfarenhet från denna typ av arbete. Annars riskerar du att få problem med såväl ett undermåligt arbete som att erhålla erforderliga tillstånd från myndigheterna. Ett företag som ofta anlitas i dessa sammanhang är DM Tak, som du kan besöka på dmtak.se om du bättre vill förstå hur en erfaren takläggare ser på takläggning i Stockholm.

Skånes korsvirkeshus

De skånska korsvirkeshusen har en arkitektur som skiljer sig bjärt mot arkitekturen i övriga delar av Sverige där trähus alltid har varit den dominerande byggnadstypen. Korsvirkeshus är emellertid inte på något sätt ett skånskt påfund utan kom, som så mycket annat, från den europeiska kontinenten. Den som är mycket intresserad av korsvirkeshus bör styra sin kosa mot Ystad, som är den stad med flest bevarande korsvirkesbyggnader. I skrivande stund finns det drygt 300 korsvirkeshus i Ystad.

Dalarnas faluröda stugor

En annan region med en särskild och populär arkitektur är Dalarna med sina faluröda stugor. Många av oss har hänförts av dessa stugor när de flimrat förbi på tv-skärmen under Vasaloppet. Carl Larssons akvareller är något som ytterligare romantiserat Dalarna och dess arkitektur.

Den säregna röda färgen skapades ursprungligen genom att man använde sig av biprodukter, i form av pigment från brytningen av koppar, i den välkända gruvan Kopparberget. Idag används även andra ämnen för att åstadkomma den röda färgen.

Sverige har en varierad och fantastisk arkitektur

Exemplen ovan är endast ett mycket begränsat urval av den fantastiska bostadsarkitektur som är möjlig att utforska i vårt avlånga land. Den som åker på en rundtur i Sverige kommer att mötas av en oerhört varierad och spännande arkitektur. Är du intresserad av arkitektur är det därför dags att planera den kommande semestern med arkitektoniska upplevelser, du kommer inte att bli besviken.