Berömda svenska plåttak

När du tittar på en vacker byggnad är det ofta själva fasaden eller porten som hamnar i fokus. Taket är också mycket viktigt för helhetsintrycket och bär ofta på en hel del historia. Reser du runt i Sverige kommer du upptäcka att landet har många hus, kyrkor, museer, slott och herrgårdar som inte bara är vackra utan också intressanta, inte minst på grund av deras plåttak.

I Sverige har plåttak lagts i över 500 år och har med det blivit en viktig del av kulturarvet. För dig som vill lägga ett nytt tak eller kanske fräscha upp ditt redan existerande kan du anlita en erfaren firma som Norrmalms Plåtslageri där hantverkarna har stor expertis i ämnet. Här utförs små som stora uppdrag och du kan få hjälp med allt från takmålning och -skottning till renoveringsjobb och säkerhetskontroller.

Olika varianter för olika byggnader

Ett plåttak kan se ut på många olika sätt. Det kan vara ett heltäckande tak som uteslutande består av plåt, som till exempel många svenska bostadshus, Göteborgs stadsmuseum och Riddarhuset eller Münchenbryggeriet i Stockholm, såväl som hundratals kyrkor över hela landet. En annan variant är kombinationstak, exempelvis huvudstadens Norra Station som består av plåt och lertegel eller Nordiska museet som kombinerar plåt och skiffer. Själva plåten i sig kan också variera mycket i färg och form, som mindre torp med röd tegelpanneplåt eller stora, svarta ytor som Fotografiska museet.

Anledningen till att just plåttak är så populära i Sverige är dels en kulturfråga och dels rent praktiskt. Det är till exempel enkelt att få bort snö och smuts från ett plåttak, det är lätt i vikt och dessutom versatilt för den som exempelvis vill ha kupoler eller valvformationer. Det är därför ingen slump att arkitekter sedan länge valt just plåttak vid ståtliga konstruktioner.

Historiska tak

För dig som är intresserad av historia och arkitektur kan det vara intressant att ägna lite extra tid år just taken. Ett av de mest berömda exemplen i Sverige är Stockholms stadshus, vars plåttak finansierades av privata individer som fick sina namn inskrivna på kopparplåtarna. När taket skulle bytas ut behölls plåtarna med namn på medan resten blev en del av en konstutställning där plåten gjorts om till skulpturer.