Skogsbruk i Sverige

Sverige har en fantastisk natur som varierar beroende på var i landet du befinner dig. Du kan hitta alltifrån stränder i södra Sverige till kuperad terräng och höga berg i Norra Sverige. Tittar du ut genom ett flygplansfönster ser du för det mesta skog och det är faktiskt inte så konstigt. Hela två tredjedelar av Sverige är täckta av skog som är ett hem för miljontals djur och växter. Även vi människor är fortfarande i stort behov av skogen. I Sverige kan du hitta olika trädslag och gran är dominerande med 42 %, därefter tall (39 %) och sist lövträd (19 %). Ungefär 85 miljoner kubikmeter avverkas varje år och skogen ansvarar för en stor del av Sveriges ekonomi.

Det som avverkats används till att göra kopieringspapper och förpackningar samt andra pappersprodukter. Ungefär 40 % av det som avverkas används också till timmer som senare blir möbler, plankor, byggvirke och andra träprodukter. Resterande blir biobränsle som vi i Sverige använder för att få elektricitet och värme. Trots att Sverige anses vara ett ”litet” land täcks mer än 57 % av skog, vilket är lika stort som Storbritanniens landyta.

Hållbart skogsbruk är essentiellt ekonomiskt likaväl som för att bevara utrotningshotade arter. Sverige har sett till att plantera tre nya träd för varje träd som blir avverkat, vilket bygger en god grund för tillväxten. Det ligger i allas intresse att ta hand om Sveriges skog det ger något tillbaka till både människor, växter och djur.